OKay Training | บริษัท โอเคเทรนนิ่ง จำกัด | บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา


บริษัท โอเคเทรนนิ่ง จำกัด
บริการรับจัดฝึกอบรมสัมมนาด้วยทีมงานมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์จัดอบรมสัมมนามากกว่า 15 ปี เราได้ส่งมอบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารและพนักงานจากการประเมินผลหลังจบการอบรมสัมมนา เรามุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคน สร้างทีมงาน ตลอดจนส่งเสริมองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือโปรแกรมจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Contact Us
 Company Name : OKay Training Co., Ltd.
Tel : 08-2347-4422 | 08-2347-6655
Email : info@OKayTraining.co.th
Line id : OKayTraining
Social Media
Facebook/OKayTraining
YouTube/OKayTraining
Twitter/OKayTraining
TikTok/@OKayTrainingกิจกรรมสนุกสนานด้วยรูปภาพเชิงจิตวิทยา

กิจกรรมก่อนอบรม (Warm-Up Activities)

กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน (Team Building)
Activity Photo

Group Photo
Our Clients